top of page

Har du sjekket at radiatoranlegget er klart for sesongen?


I midten av september begynner de fleste radiatoranlegg i Norge å settes i gang. Har dere sørget for at alt er klart?


Det er første sesongstart siden den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg kom på plass, så se over sjekklisten nedenfor for å se om dere har kontroll:


Partikkelfilter


Er filteret vedlikeholdt og filterpatron/pose byttet? Et filter som ikke vedlikeholdes vil til slutt bidra til å videre forurense anlegget. Veilederen anbefaler to ganger per sesong, men her er det best å følge med for å kunne bytte etter behov.


Utluftingssystemer


Har vakuumavgassere eller mikrobobleutskillere fått sin årlige service? Dersom utluftingssystemet ikke fungerer optimalt vil luft kunne føre til at korrosjonsprosesser starter. Korrosjon over tid vil føre til at slam sedimenterer seg og forhindrer god gjennomstrømming og varmeoverføring. Veilederen anbefaler minimum årlig service.


Ekspansjonsanlegg


Både statiske, kompressorstyrte og pumpestyrte ekspansjonskar må vedlikeholdes for å kunne opprettholde godt trykkvedlikehold og unngå tilløp av luft til anlegget. Veilederen anbefaler minimum årlig service.


Mangler dere filtrering eller luftutskilling?


Vi i CEVA kan hjelpe dere med å velge riktig utstyr for deres anlegg. Har dere flere små kretser og har behov for mobile enheter, har vi en løsning på dette også – bildene nedenfor viser et mobilt filter med automatisk varsling når filterpatron må byttes, og en mobil vakuumavgasser som fjerner luft og gasser fra anlegget.


Det tryggeste er å ha på plass en serviceavtale, så er man sikker på at alt er i orden før hver sesong starter. Her kan vi i CEVA bistå.


📨 Send oss en forespørsel på post@ceva.no, så hjelper vi dere.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page