top of page
Vanndråper

Legionella

A Free Webinar on How to Unleash Your Inner Entrepreneur.

vann

Legionellakontroll

Du som driftsansvarlig for offentlig bygg har et ansvar om å opprettholde god legionellakantroll. Vi kan bli din faste samarbeidspartner!

Hva er legionella?

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i overflatevann som kan forårsake sykdom. Bakterien overføres gjennom å puste inn små vanndråper (ofte kalt aerosoler) som kan dannes i for eksempel boblebad, fontener, dusjanlegg.  

Forskrift om miljørettet helsevern, Kapittel 3a, sier at disse innretningene må kontrolleres regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot legionella. FHIs veileder til forskriften forteller at risikovurderingen bør minimum oppdateres årlig.

Hva er legionellakontroll?

Vi kan hjelpe deg med alt dette og mye mer!

vann

Ønsker du å motta et uforpliktende tilbud på legionellakontroll eller lurer du på noe? 

bottom of page