top of page

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Oppdatert: 26. mai 2023

Standard Norge har publisert en ny nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede energianlegg.

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er et dokument som blant annet har til hensikt å minimere risikoen for korrosjon, luft og sedimentering i lukkede energianlegg, samt sikre en effektiv drift. Veiledningen er anbefalt å følge. Ved å sørge for et komplett vannbehandlingsprogram allerede ved prosjektering, kan dette være svært lønnsomt på sikt.


Veilederens omfang:

  • Kontrollrutiner

  • En oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram

  • Oppfølging av væskekvalitet

  • En innføring i kjemisk og mekanisk rens av energianlegg

  • En teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå, og som kan medføre korrosjon og beleggdannelse i lukkede anlegg

Du kan laste ned veilederen på Standard Norge sine sider her.


Slik kan CEVA bistå i et komplett vannbehandlingsprogram


CEVA er en tverrfaglig servicebedrift med hovedfokus på komplett vannbehandling for lukkede energianlegg. Det vil si at vi kan bistå i hvert eneste ledd av prosessen, fra start til slutt. Vi spesialiserer oss på komplett vannbehandling, legionellakontroll, og vedlikehold og service. Vi kan kort sagt sjekke av på de aller fleste punkter og behov som finnes i den nye nasjonale veilederen for vannbehandling.


Slik ser et typisk vannbehandlingsprogram ut:

  • Årlig service av alle komponenter

  • Vedlikehold av komponenter

  • Utskiftning av komponenter

  • Avvikshåndtering

  • Årlig væskeanalyse fra akkrediter laboratorium

Vi vet at å ta vare på anlegg og installasjoner er viktig for energi- og ressursbruk. Ved å være nøye og detaljorientert kan vi forlenge energianlegget levetid og ta bedre vare på miljøet rundt oss.


Ta kontakt for en uforpliktende prat.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page