top of page

Legionellakontroll

Du som driftsansvarlig for offentlig bygg har et ansvar om å opprettholde god legionellakantroll. Dette er noe CEVA kan bistå med.


Legionellabakterien kan forårsake den alvorlige sykdommen legionærsykdom eller Pontiac-feber. Den smittes ikke fra menneske til menneske, men via vanndråper som kan komme fra fontener, kjøleanlegg, dusjanlegg eller lignende. Bakterien finnes naturlig i ferskvannsmiljøer, som innsjøer og elver, men kan også formere seg raskt i menneskeskapte miljøer som kjøletårn og boblebad.


Hvordan gjennomføre legionellakontroll

Det er eier av bygg eller enhet som har ansvar for å sikre at vanninstallasjonene ikke er utsatt for legionellabakterien. En legionellakontroll kan se slik ut:


  1. Risikovurdering utført av kvalifiserte personer.

  2. Dokumentere resultater.

  3. Utarbeidelse av plan til legionellakontroll.

  4. Regelmessig prøvetaking og analyser av vannet.

  5. Iverksette tiltak dersom bakterien oppdages.

  6. Varsle kommunen ved funn av bakterien.

CEVA kan bistå med legionellakontroll fra start til slutt. Ved funn av legionellabakterier, vil vi iverksette nødvendige tiltak som desinfisering, isolering og/eller utbedring av de områdene funnene ble gjort.


Usikker på hvor du skal starte? Ta kontakt med oss for mer informasjon. Å ta en prat med oss er selvfølgelig helt uforpliktende.

Comments


bottom of page