top of page

Trenger jeg legionellakontroll?

Drifter eller eier du en eiendom er svaret mest sannsynlig ja. La oss starte med en liten introduksjon til hvorfor legionellakontroll er viktig.


Hva er legionella?

Legionella er en type bakterie som finnes naturlig i ferskvannsmiljøer og kan formere seg i kaldt- og varmtvannsystemer som f.eks dusjanlegg, boblebad, kjøletårn og fontener.


Legionellabakteriene spres gjennom små vanndråper (aerosoler) i luften eller i vannet. Vi må være forsiktige med forekomsten av bakteriene, da disse kan forårsake en alvorlig lungesykdom kalt Legionærsykdom. Bakteriene kan også forårsake Pontiac-feber, en mildere influensalignende sykdom. Bakterien trives i biofilm, som er et glatt slimaktig belegg vi ofte finner på fuktige overflater. Forebygging av legionellavekst- og spredning er derfor viktig for å beskytte helsen vår, særlig i miljøer med komplekse vannsystemer.


Hva er legionellakontroll?

Legionellakontroll er en prosess som innebærer en årlig risikovurdering utført av kvalifiserte personer. Gjennom risikovurderingen kartlegges byggets innretninger og systemer, og ut ifra risikoen påpekes avvik og tiltaksplaner. En viktig del av legionellakontrollen er å implementere hensiktsmessige driftsoppgaver i et driftsprogram som utføres lokalt. Dette inkluderer tiltak som regelmessig inspeksjon av vannsystemer, vannprøver, implementering av forebyggende vedlikeholds- og desinfeksjonsrutiner og utvikling av beredskapsplaner for å håndtere eventuelle utbrudd eller helseproblemer. Målet med legionellakontroll er å beskytte menneskers helse ved å redusere risikoen for legionærsykdom og andre relaterte sykdommer forårsaket av legionellabakterier.


Trenger jeg legionellakontroll?

Som eier eller drifter av et bygg eller en eiendom, er du faktisk pliktig til å sørge for tilstrekkelig legionellakontroll. FHI Forskrift om miljørettet helsevern, Kapittel 3a forklarer at disse innretningene må kontrolleres regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot legionella. FHIs veileder til forskriften sier at risikovurderingen bør minimum oppdateres årlig.


Behovet for legionellakontroll avhenger av flere faktorer, inkludert typen og størrelsen på vannforsyningssystemet, bruken av systemet, og risikoen for eksponering for legionellabakterier. 


Generelt sett er det viktig å gjennomføre legionellakontroll for anlegg og systemer som har potensial for å skape aerosoler (partikler) eller vanndamp som kan inhaleres av mennesker.


Comments


bottom of page