top of page

Vanlige feil med ekspansjonskar i væskebårne energianlegg

Oppdatert: 16. jun. 2023


CEVA på en servicejobb.


Først og fremst: Hva er et ekspansjonskar? Jo, dette er et kar, eller en tank, som skal begrense trykknivået i energianlegget. I ditt eget hus har du nok en slik tank koblet til varmtvannsberederen. I et større system, som i for eksempel i lukkede varmeanlegg, er den montert i den delen av systemet som har lavest temperatur.


Så til saken. Er du ansvarlig for drift og vedlikehold av lukkede væskebårne energianlegg? Vi må ta opp en viktig problemstilling – slurvete feil med ekspansjonskar!


Ikke gjør disse feilene


Nå som den nye nasjonale veilederen for korrekt vannbehandling er på plass, er det enklere å forholde seg til hva som kreves for å opprettholde et velfungerende anlegg. Blant annet forteller den at det årlig skal utføres service på ekspansjonskar.


Overraskende mange anlegg vi besøker har derimot vesentlige mangler når det kommer til ekspansjon. Dersom karet i det hele tatt er dimensjonert riktig, er det ofte alt for dårlig tilrettelagt for å utføre nødvendig service på en egnet måte.


Tøm vannet

For eksempel skal et standard statisk ekspansjonskar årlig tømmes for vann før fortrykk skal kontrolleres/justeres og karet fylles opp igjen. For at dette skal kunne gjøres uten å tappe ned hele anlegget må det være montert en serviceventil – og det mangler alt for ofte.


Sørg for å ha avtapning på riktig side

Som bildet nedenfor viser er det heller ikke egnet for service bare fordi det er installert serviceventil. Kan du se hva som er feil her? Avtapningen er på feil side! Her er det anlegget som blir tappet ned, og ikke karet.


Avtapning på feil side.


Riktig dimensjon på avtapningen

Andre ganger ser vi at avtapningens dimensjon er alt for liten til karets størrelse. Dersom nedtapping tar mange timer kan man ikke utføre service på en egnet måte.


Ta kontakt med CEVA for vedlikehold og installasjon av ekspansjonskar


Vi ønsker å skape bevissthet rundt riktig installasjon og vedlikehold av ekspansjonskar, for det er så lite som skal til for at det blir gjort riktig. Ønsker du å få en kompetanseheving i din organisasjon? Ta kontakt med oss, så kan vi starte med en kopp kaffe.

댓글


bottom of page