top of page

CEVA effektiviserer energianlegget til Deichman Bjørvika

Oppdatert: 4. jan.Har du tenkt på at selv nye bygg kan oppleve problemer i energianlegget? Bli med Jørgen og Espen i CEVA på service hos Deichman Bjørvika. 


Prestisjebygget Deichman Bjørvika åpnet sommeren 2020, og har blitt godt besøkt siden. Bygget huser Oslos hovedbibliotek, som forvaltes av Oslo kommune. Og med en så omfattende konstruksjon følger også et komplekst energianlegg, som krever spesialkompetanse.  

 

– Det har vært litt trøbbel med varmen på vinteren og vi har registrert avvik, forteller Marie Horvei, teknisk forvalter i OsloBygg. 

 

Etter en vinter der energianlegget ikke har fungert optimalt, fikk CEVA jobben om å feilsøke og effektivisere energisystemet. Oppdraget fikk de gjennom deres samarbeidspartner Bravida. Gjengen på Deichman-bygget er fornøyde med jobben til CEVA.

 

 – CEVA har fått ansvaret for vannbehandlingen. Det er de som sørger for at vannkvaliteten er god nok, sier Marie.  

 

Ifølge CEVA, som er spesialister på vannbehandling, kan ubehandlet vann føre til avleiringer, korrosjon og biologisk vekst, redusere varmeoverføringskapasiteten og skade systemkomponenter. 

 

– Vi er veldig fornøyde med CEVA. Jørgen er veldig tilgjengelig for oss. Vi har hatt god nytte av å ringe ham. Han er kjempegod på hvordan det hele fungerer, sier Marie.   Filterne er byttet ca hver måned og det blir mindre og mindre partikler i vannet. 


– Viktig å hente inn spesialkompetanse tidlig 


Vi tar også en prat med tidligere serviceleder Eirik Brendeløkken som nå jobber som teknisk prosjekt og byggeleder i HRP. Han forteller at roten til komplikasjonene i energisystemet til Deichman Bjørvika har vært en kombinasjon av mange faktorer.  

 

– Vi tok tak i problemene tidlig i forløpet og CEVA kom inn tidlig i forhold til byggets alder, sier han. Han forteller at det å feilsøke og rette opp i komplikasjoner i et energisystem er en prosess som tar tid, og som krever implementering av rutiner.  

 

 – Vi har satt inn det vi trenger, som for eksempel delstrømsfiltere og skrudd på alt av komponenter. Vi skifter filter to ganger i året, og vi har også laget driftsinstrukser for alle komponentene, sier han.  

 

Espen viser oss vannfiltre som har blitt byttet over tid. Her ser vi at vannet har endret farge fra å være helt svart til å være nesten helt klart. Han forklarer at det første filteret var som en leirklatt. Espen tømmer slamutskilleren. 

 

– Nå fungerer alt veldig smooth og jeg er spent på å se resultatene til de nye vannprøvene. Det er en fordel at noen med spesialkompetanse tar seg av de mest tekniske oppgavene, sier Eirik.  

 

Vi observerer Espen og Jørgen i bakgrunnen, som tapper vann på gjennomsiktige plastflasker. Disse skal sendes inn til analyse hos et akkreditert laboratorium. Deretter blir resultatet tolket av CEVAs samarbeidspartner Kompa ved hjelp av Inspektor, som er Kompas eget inspeksjonsverktøy. 


Service og vedlikehold opprettholder levetiden til systemet 


I 2023 publiserte Standard Norge en ny nasjonal veileder for vannbehandling, som har til hensikt å minimere risikoen for luft, korrosjon og forurensing i lukkede energianlegg. Følger man denne, vil man også sikre en effektiv og trygg drift av anlegget.  

 

– Vannbehandling er viktig, særlig etter at den nye standarden kom. Anlegget ryker fortere uten vedlikehold og service, sier Marie.  Alt registreres i Inspektor som er Kompa AS sitt innovative inspeksjonsverktøy for vannbehandling og legionellakontroll 

 

Å følge alle servicer, rutiner og vedlikehold av energianlegget kan være med på å opprettholde levetiden. Den nye standarden krever blant annet årlige vannprøver, som er en del av serviceavtalen til CEVA.  

 

— Vi føler oss veldig trygge med å ha CEVA som servicepartner, avslutter Marie. 

 


Resultat 27.11.2023 Kommentar fra CEVA: Som vi ser i tabellen over er det en klar forbedring i vannkvaliteten fra sist år og tiltakene som er gjort har fungert. Det er fortsatt noe forhøyet innhold av jern. Dette var forventet og fører til at karakteren ikke blir bedre enn D. Systemene og komponentene fungerer som de skal. Dermed gjenstår det å følge opp med jevnlig vedlikehold og service for å overvåke utviklingen slik som rapporten anbefaler. 

Comments


bottom of page